in gesprek

Het gesprek over afscheid nemen hoeft niet pas te ontstaan na een overlijden. Praten over de dood is meestal geen gewoonte, maar het kan prettig zijn en rust geven. Door in een vroeg stadium na te denken over je wensen heb je zelf de regie in handen en help je je nabestaanden bij het maken van belangrijke keuzes. Wij gaan graag in gesprek om het ‘onvermijdelijke’ bespreekbaar te maken. Zo kunnen we bespreken wat echt belangrijk voor je is, of er specifieke wensen zijn en wat je wilt uitdragen tijdens een afscheid. Wat betreft wensen is er veel mogelijk. Wij doen er in elk geval alles aan om de wensen mogelijk te maken.

Naast het praten over je eigen dood bestaat er veel onbekendheid over de keuzemogelijkheden na overlijden. Wist je dat je altijd zelf de uitvaartbegeleiding mag kiezen, dat je niet gebonden bent aan een eventuele verzekeraar, dat je ook in eigen huis of tuin het afscheid mag laten plaatsvinden en dat in plaats van een rouwauto een eigen vervoersmiddel gebruikt mag worden? Wij informeren en inspireren graag over de mogelijkheden, zodat er uiteindelijk keuzes gemaakt kunnen worden op basis van informatie en creatieve ideeën.