over ons

Drijvende krachten achter Geliefd & Geleefd Uitvaarten zijn Eva van Ruitenbeek en Marijke Nijmeijer. Wij begeleiden met onze energie, empathie, creativiteit, openheid en inlevingsvermogen mensen bij het vormgeven van een afscheid precies op de manier zoals zij willen.

We wonen allebei met onze gezinnen in Leusden. Als bijna buren hebben wij elkaar leren kennen en zijn bevriend geraakt. Jaren geleden is bij beiden onbewust een zaadje geplant voor de keuze die gemaakt is om samen een uitvaartonderneming te beginnen met een heel eigen visie. Marijke haar moeder is ruim tien jaar geleden overleden en heeft toen ervaren waar het in een uitvaartweek echt om draait en hoe fijn het zou kunnen zijn om dan echt ontzorgd te worden. Eva heeft een aantal jaren geleden ervaren hoe kwetsbaar het leven kan zijn en hoe ingrijpend je leven kan veranderen door verlies. Allebei misten we op een gegeven moment vanuit verschillende invalshoeken voldoening in ons werk en zijn daarover met elkaar in gesprek gekomen. Er bleek een gedeelde interesse te zijn in de uitvaartbranche. Vele gesprekken, mooie ideeën en plannen volgden. Dit heeft ertoe geleid dat we een opleiding hebben gevolgd bij Gaandeweg tot uitvaartbegeleider en hebben gekozen om Geliefd & Geleefd Uitvaarten vorm te gaan geven.

Onze verschillende achtergrond in de maatschappelijke en zakelijke sector maakt ons een unieke combinatie. We brengen ervaring mee vanuit twee totaal verschillende werelden en hebben daarnaast veel overeenkomsten op persoonlijk vlak. Wij versterken elkaar duidelijk en vullen elkaar goed aan. Door onze persoonlijkheden zijn wij goed in staat om verbinding te maken met naasten, de juiste vragen te stellen en mensen het vertrouwen te geven te kiezen voor de invulling die zij het liefste zien en die hen het meest troost biedt.

Geliefd & Geleefd Uitvaarten zijn Eva en Marijke en wij begeleiden uitvaarten met z’n tweeën. Vaste gezichten, met veel aandacht en tijd. Daardoor zijn we in staat om vanuit oprechte betrokkenheid verbinding te maken met de naasten. Zo helpen we invulling te geven aan hun wensen.